Gawstal

+48 502 904 332

Zadzwoń teraz

Rekultywacja / zagospodarowanie terenu

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy odnośnie zagospodarowania odpadów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U.2006 Nr 49, poz. 356).

Firma Gawstal sp. z o.o. sp. komandytowa posiada wszelkie niezbędne zezwolenia oraz zaświadczenia pozwalające nam na transport i zagospodarowanie odpadów.
Posiadamy własny transport. Konkurencyjne ceny oraz terminy realizacji kontraktów.

Możemy odebrać od Państwa oraz zagospodarować odpady o następujących kodach:

01 01 01 odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02 odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80 odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 06 inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 08 odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 81 odpady z flotacyjnego wzbogacenia rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 08 odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 odpadowe piaski i iły
01 04 10 odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12 odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13 odpady powstjące przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81 odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
02 01 03 odpadowa masa roślinna
cx 02 01 01 stałe osady z mycia i czyszczenia
cx 02 03 01 ziemia sucha, ziemia mokra w tym kamienie
cx 02 03 80 wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
cx 02 04 01 stałe osady z oczyszczania i mycia buraków
cx 06 03 99 odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów i kotłów wymienionych w 10 01 04)
cx 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów i kotłów wymienionych w 10 01 04) - niepochodzące z palenisk fluidalnych
10 01 02 popioły lotne z węgla
cx 10 01 02 popioły lotne z węgla - niepochodzące z palenisk fluidalnych
10 01 15 popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 24 piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 80 mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
cx 10 01 80 mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - niepochodzące z palenisk fluidalnych
cx 10 01 82 mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) - pochodzące z palenisk fluidalnych
10 02 01 żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 05 80 żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 06 80 żużle szybowe i granulowane
10 09 03 żużle odlewnicze
10 09 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12 inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 12 01 odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03 cząstki i pyły
10 12 06 zużyte formy
10 12 08 wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 13 82 Wybrakowane wyroby
12 01 21 zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
cx 16 07 99 ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom
16 11 04 okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek remontów
17 01 02 gruz ceglany
cx 17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
cx 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych ,materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
cx 17 01 80 tynki
cx 17 01 81 elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu
cx 17 02 04 odpady drewna
17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymieniony w 17 05 07
19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie)
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@gawstal.pl lub telefonicznie. Prześlemy wtedy wszelkie niezbędne dokumenty oraz ofertę.

Transport odpadów

Posiadamy własny tabor samochodów ciężarowych przystosowanych do transportu kontenerów z odpadami..

czytaj więcej

Zagospodarowanie odpadów

Możemy zagospodarować odpady wymienione w Rozporządzeniu z dnia 21.03.2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

czytaj więcej

blog

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą odbioru odpadów i recyclingu.

czytaj więcej

map

Straczanowo 8, 62-330 Nekla
+48 502 904 332
robert@gawstal.com.pl